Sectorplan Noord-Holland Noord

In 2014 is op landelijk niveau het Sectorplan Zorg ondertekend. Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Doel van dit sectorplan is om ca. 80.000 mensen op te leiden voor ander werk in de sector zorg en welzijn en/of van werk naar werk te begeleiden en daarmee zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen. Per regio is een eigen sectorplan ontwikkeld.

Veranderingen in de zorg

Door de veranderingen in de langdurige zorg, verandert ook de aard van het werk. Bijvoorbeeld in zorginstellingen waar straks minder werk is, omdat mensen langer thuis willen wonen en daar de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. De sectorplannen voorkomen dat mensen in dat proces worden ontslagen. Er is 200 miljoen euro uitgetrokken voor sectorplannen in de zorg. De sector legt zelf hetzelfde bedrag bij.

Sectorplan Noord-Holland Noord

ZWplus heeft voor Noord-Holland Noord een sectorplan gemaakt. Dit plan heeft betrekking op de deelsectoren verpleging en verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Het centrale thema is scholing. Een eerste doel is om medewerkers te trainen en te ondersteunen om hun competenties en hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Een tweede doelstelling is om medewerkers op een hoger niveau te scholen waardoor zij beter aansluiten bij de vraag en in de toekomst behouden kunnen worden voor de sector.

In het linkermenu, onder 'Relevante info', vindt u het sectorplan en andere relevante documenten.