SIGRA Ledenconferentie 2018

Datum: 
donderdag 22 november 2018
Tijd: 
14.30 tot 19.00 uur
Locatie: 
Het Bimhuis, Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam
Voor wie: 
Voor genodigden
Omschrijving: 

Op donderdag 22 november 2018 vindt de SIGRA Ledenconferentie plaats. Deze conferentie bestaat traditiegetrouw uit een algemene ledenvergadering en een themagedeelte, waarvoor we ook andere samenwerkingspartners uitnodigen.

Ledenvergadering

De bijeenkomst start met de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2017, het activiteitenplan en de begroting 2019 en de benoeming van nieuwe bestuursleden.

In gesprek met Ministerie van VWS

Vervolgens gaan wij in gesprek met het Ministerie VWS: Kees van der Burg (DG Langdurige Zorg) en Angelique Berg (DG Volksgezondheid). Wat is het beleid en het resultaat van het Ministerie sinds de beëdiging van het kabinet Rutte III? VWS kan dit toelichten aan de hand van de Miljoenennota die in september 2018 uitkomt. SIGRA presenteert aan VWS hoe wij in de regio zijn doorgegaan met o.a. de volgende thema’s: administratieve lastendruk GGZ, effectieve inzet landelijke arbeidsmarktgelden in de regio en domeinoverstijgende inzet van ICT en innovatie. Hoe kunnen VWS en SIGRA elkaar (nog) meer versterken?

Netwerk en ontmoeting

Na het themagedeelte is er ruimte voor ontmoeting en netwerken met een hapje en drankje.

Voor meer informatie over de SIGRA Ledenconferentie kunt u contact opnemen met Angélique Middendorp.