Beleid Duurzame Inzetbaarheid & Mobiliteit

Doelstelling

Het behouden van medewerkers voor de zorg- en welzijnssector en de regio. Om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren, is het belangrijk om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het welzijn van mensen. Dit welbevinden leidt tot vitale en gezonde medewerkers die langer en met plezier werken.

Duurzame inzetbaarheid kent meerdere subthema’s: arbeidsomstandigheden, preventie, gezondheid, vitaliteit, employability, werkplezier, veiligheid en agressie en mobiliteit. Mobiliteit betreft onderwerpen als doorgroei, loopbaanpaden en scholing. Duurzame inzetbaarheid is een zaak van werknemers én werkgevers.

Activiteiten

  • Werken aan integraal gezondheidsbeleid en inzetbaarheid (employability)
  • Ondersteunen HRM-netwerk Noord-Holland Noord
  • Ondersteunen van werkgevers bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid en talentontwikkeling