Kwalificeren voor Zorg & Onderwijs

Doelstelling

De veranderingen in de zorg- en welzijnssector vragen andere en nieuwe competenties van huidige medewerkers. Daarnaast moeten toekomstige professionals worden klaargestoomd voor de beroepspraktijk. Het gaat dus om kwalificeren voor zorg en welzijn. Concreet betekent dit: het bevorderen van duurzame en continue instroom van nieuwe medewerkers, zowel bekwaam als bevoegd, door samenwerking en optimale afstemming tussen beroepspraktijk en onderwijs. Tot slot richt deze programmalijn zich ook op de bij- en nascholing van zittend personeel, zodat zorg- en welzijnsprofessionals beter gefaciliteerd worden om hun kennis en vaardigheden bij te houden, wat valt onder Leren en Werken.

Activiteiten

  • Gezamenlijk opleiden voor de toekomst (VIG/MMZ klas)
  • Organiseren themabijeenkomsten
  • Gezamenlijk invloed op het regionaal invulbare deel van het nieuwe kwalificatiedossier