Lisa Verhaar

ZWplus - Lisa Verhaar
Beleidsmedewerker
020-512 88 88
020-512 88 69
Onderwerpen: 

Beleidsondersteuning en aanspreekpunt

  • Bestuurssecretariaat ZWplus
  • Projectleider RAAT regio Noord-Holland Noord
  • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg NHN