Arbeidsmarktrapport en Facts en Figures 2018

25-09-18

De nu al ervaren personeelstekorten in Zorg en Welzijn gaan flink oplopen door een stijgende zorgvraag en een grote groep professionals die op middellange termijn met pensioen gaat. Dat signaleren SIGRA en VBZ in het arbeidsmarktrapport 2018.

De prognoses van tekorten zijn dermate hoog dat de werkgeversverbanden pleiten deze ‘niet als uitgangspunt, maar als motivatie voor verandering te zien’. Naast alle regionale activiteiten gericht op het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers en personeel te houden, is het daarom ook nodig om de zorg en het werk in de zorg te veranderen. Daarmee hebben organisaties de dubbele opgave om ‘de winkel te verbouwen terwijl deze open blijft’.

Arbeidsmarktprognoses

Er stonden in het voorjaar van dit jaar nog zo’n tweeduizend vacatures open in Zorg en Welzijn in de regio van SIGRA en VBZ. Arbeidsmarktprognoses gaan uit van tekorten die vier keer zo hoog zijn in 2021. De tekorten zijn er met name voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en medewerkers maatschappelijke zorg op niveau 4. In Amsterdam ontstaat daarnaast een tekort aan medewerkers opgeleid tot pedagogisch werk op niveau 4 (vooral werkzaam in de kinderopvang). Daarnaast zijn er tekorten die in absolute zin minder hard optellen, maar op dit moment voor knelpunten zorgen zoals wachtlijsten (jeugdwerkers, GZ-psychologen en psychiaters).  

Onzekerheid

De bandbreedte van de arbeidsmarktprognoses is groot, en daarnee ook de onzekerheid waarmee deze cijfers omgeven zijn. Zo is te verwachten dat de discussie over houdbaarheid van het zorgstelsel en solidariteit nog echt gaat plaatsvinden. Toch zijn er ook elementen in het toekomstbeeld die met veel zekerheid gaan zorgen dat er flink meer personeel nodig is. Zo gaat het aantal 80-plussers in sommige regio’s bijna verdubbelen richting 2030. Ook het aantal 55-plussers in het medewerkersbestand van organisaties is flink toegenomen. Dat zorgt voor een grote uitstroom aan personeel dat met pensioen gaat. Daarnaast zijn veel zorgmedewerkers zelf mantelzorger, waardoor goede zorg voor hun eigen inzetbaarheid nodig is.  

Het complete arbeidsmarktrapport is hier te lezen, mede als de Facts & Figures, die per subregio de highlights weergeven.

Arbeidsmarktrapport en Facts en Figures 2018 | ZWPlus

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.