De goede dingen die voortvloeien uit de coronacrisis voor HR - interview met WilgaerdenLeekerweidegroep

01-08-21

Snel meebewegen in een crisis zoals tijdens de coronacrisis gaat niet zomaar. Het vraagt om de nodige aanpassingen in het HR-proces. Welke goede dingen heeft corona ons op HR-vlak gebracht? In deze aflevering deelt WilgaerdenLeekerweidegroep zijn ervaring. Dankzij de regeling Coronabanen konden 36 mensen boventallig bij de zorgorganisatie aan de slag.

De subsidie blijkt meer op te leveren dan tijdelijke ‘extra handen’: vijf mensen stromen door op een normale functie en in september starten vijftien van hen met een leerwerktraject. ‘Dit zijn zulke gemotiveerde mensen. Zij weten écht waar ze aan beginnen voordat ze starten met de opleiding.’

Dit is het vierde deel uit de interviewreeks 'De goede dingen die voortvloeien uit de coronacrisis voor HR'. Eerder waren aan de beurt Omring, Arkin en De Zorgcirkel.

De andere kant van de zorg

Of de verwachtingen van de tijdelijke medewerkers een beetje overeenkwamen met de werkelijkheid? Welnee, vertellen Diana Batteljee, projectleider Match&Flex en planner Alice Peerdeman. “Ze dachten: dat is de hele dag mensen verzorgen en wassen, ze aankleden, naar de wc brengen. De andere kant van de zorg kenden ze niet: dat je ook mooie momenten met een cliënt kunt beleven.”

En juist die andere kant maakt het werk bijzonder, ervaarde Olaf Jansen (56). Nooit eerder werkte hij in de zorg, tot hij, op zoek naar werk, zich aanmeldde bij Extra handen voor de zorg. Als assistent welzijnsmedewerker ging hij bij Wilgaerden aan de slag. In korte tijd bouwde hij met de bewoners een warme band op. Daarom, en vanwege de werkzekerheid in de zorg, besloot Olaf zich aan te melden voor een leerwerktraject bij Wilgaerden.

Begeleiding van een buddy

Het verhaal van Olaf is niet uniek. In totaal gaan vijftien van de Extra handen-krachten bij WilgaerdenLeekerweideGroep in opleiding. Een goede begeleiding is essentieel om de medewerkers goed te laten landen, vertelt Diana. ‘We hebben alle locaties gevraagd of er een buddy voor hen kan klaarstaan. Die vangt de nieuwkomers op en neemt ze mee in het hele proces. Dat ervaarden de medewerkers als heel prettig. Ze konden terugvallen op hun buddy als er iets was.”

Alice was het aanspreekpunt voor de buddy’s van de locaties en voor de coronabanen. Na een maand belde Alice alle mensen met een coronabaan, "om te vragen: hoe gaat het, vind je het leuk?”

De nieuwe medewerkers die met een coronabaan binnenkwamen, beginnen nu goed ingewerkt en gemotiveerd aan hun opleiding. Verwacht wordt dat dit resulteert in minder uitval. “De opleiders hebben de intake gedaan. Ook zij vertelden dat zij nu hele andere gesprekken voerden dan normaal met zij-instromers. Deze mensen weten écht wat ze gaan doen.”

Extraatjes voor de cliënten

Ook op de locaties waren de ‘extra handen’ zeer welkom. “Een extraatje voor de cliënten. Iets wat op sommige momenten gewoon niet kon omdat er personeelstekort was.”

Helaas konden ze voor de tweede ronde van de regeling Coronabanen weinig nieuwe mensen werven, omdat er tijd te kort was om de subsidieaanvraag te doen (tien dagen). Maar de zorgorganisatie is zo enthousiast over wat de regeling hen heeft gebracht, dat zij gaan kijken hoe zij deze werkwijze zelf kunnen voortzetten. “Mensen kunnen dan eerst kennismaken met de zorg en daarna bekijken of ze willen instromen.”

Eerst kennismaken, dan instromen

Diana en Alice pleiten dan ook voor een continuering van een dergelijke subsidieregeling vanuit de overheid. Zodat werken in zorg en welzijn meer bekendheid krijgt en het ‘normaal’ wordt om op zo’n manier in te stromen. “We hebben natuurlijk zij-instromers, maar dat is toch anders omdat zij gelijk aan het werk moeten. De meesten vinden dat toch wel spannend: een opleiding én inwerken tegelijk. Dan vallen er nog steeds relatief veel mensen uit."

"Als ze hun eerste stage mogen lopen op de plek waar ze al ingewerkt zijn, dan weten ze veel beter waar ze aan beginnen. Een win-win-win: voor de zorgorganisatie, de cliënten en de medewerker-in-opleiding.”