ESF-subsidie voor gezonde medewerkers en gezonde organisaties

22-07-19

itale medewerkers die werken in vitale organisaties. Dat is het doel van het project ‘Gezonde medewerkers/Gezonde organisaties’ dat SIGRA en VBZgezamenlijk zijn gestart met behulp van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2019. Dit project richt zich op omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Het gaat over: (werk)geluk, (werk)plezier, welbevinden, vriendschap, empathie en goede sociale relaties. De grote meerwaarde van dit project is de samenwerking tussen alle stakeholders om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren en hen te behouden voor de regionale zorg- en welzijnssector.

Zeven koplopers

Vanuit SIGRA hebben zeven zorgorganisaties zich voor het project aangemeld en een beschikking gekregen: Evean, Arkin, Brentano, Zorgcirkel, OLVG, NKI en Omring. Deze organisaties maken een eigen door het bestuur gedragen integraal vitaliteitsplan op medewerkersniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Learning community

Voorwaarde om mee te doen is de toezegging om bevindingen met elkaar te delen en inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden binnen en buiten de regio, zodat gaandeweg een Learning community voor zorg en welzijn ontstaat in de regio’s SIGRA en VBZ (Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer) waar alle resultaten, activiteiten, leermomenten en evaluaties samen komen.

Het Vitaliteitsplan

Het Vitaliteitsplan moet de kortste weg te zijn naar vitale medewerkers die werken in vitale organisaties in een vitale (arbeidsmarkt)regio. Het uitgangspunt is om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te stimuleren met gebruik van verzameld wetenschappelijk onderzoek en het boek met de handvatten voor toekomstig HRM-beleid 'Fit for the Future' onder redactie van: dr. Sarah Detaille en dr. Annet de Lange. Daarnaast is de insteek van ons ESF project de Positieve Psychologie, een stroming die de nadruk legt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bovendien wordt vanuit het project ‘Werken is leren, Leren is werken’, waar Menno van Leeuwen van SIGRA projectleider is, een koppeling gemaakt met het lectoraat van Jos Sanders (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Het lectoraat onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Leren moet ‘leuk’ zijn. En waardevol.

Neem voor meer informatie over het project contact op met Max Holtes, projectleider Behoud en Mobiliteit

Lees meer over het Project Gezonde medewerkers/Gezonde organisaties

ESF-subsidie voor gezonde medewerkers en gezonde organisaties | ZWPlus

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.