Krapte op de arbeidsmarkt blijft; resultaten vacaturepeiling SIGRA en VBZ najaar 2018

13-03-19

De krapte op de arbeidsmarkt blijft onveranderd, zo blijkt ook uit de vacaturepeiling najaar 2018 van SIGRA en VBZ. Toch is het aantal vacatures bij VVT-organisaties en organisaties in de gehandicaptenzorg wel iets is gedaald. In totaal werden er 1939 vacatures gemeld door 79 zorg-en welzijnsorganisaties in het werkgebied SIGRA en VBZ. Hiervan werd 54% als moeilijk vervulbaar aangemerkt.

Omdat we deze keer ook WO-functies hebben meegenomen, kampt de GGZ-sector met de hoogste vacaturegraad. Als we de WO-functies niet meenemen, dan heeft de VVT-sector opnieuw de hoogste vacaturegraad en ook relatief de meest moeilijk vervulbare vacatures. Deze moeilijk vervulbare vacatures zijn vooral te vinden in Amstelland en Meerlanden (81%). 

In absolute aantallen zijn de meeste vacatures op mbo-niveau 3 en 4 (verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en agogen). Verder is er ook gekeken naar de trend in de vacaturegraad over de jaren heen, opvallend is dat voor de VVT en gehandicaptenzorg de vacaturegraad licht is gedaald. De reden hiervan is dat de werkgelegenheid voor sommige sectoren wel weer is gestegen (organisaties zijn weer gegroeid) maar bepaalde knelpuntfuncties blijven bestaan. De veel genoemde knelpuntfuncties waren dit keer wederom gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundige niveau 4/6, begeleiders, verzorgende IG en GZ-psycholoog. De functie van verpleegkundig specialist werd dit keer nieuw genoemd. Omdat sinds kort ook apothekers en huisartsenpraktijken meedoen zijn de functies van doktersassistent en apothekersassistenten als ‘nieuw’ genoteerd.

In de peiling is ook gekeken naar regionale verschillen tussen de vacaturegraden in de VVT. De regio’s  Amstelland en Meerlanden noteerde de  hoogste percentages in moeilijk vervulbare vacatures in de VVT branche (81%).  In het najaar van 2017 was Amstelland en Meerlanden ook de regio met het hoogste percentage moeilijk vervulbare vacatures in de VVT branche, echter lagen de percentages voor de regio’s dichter bij elkaar. Dit najaar stond Amsterdam op de tweede plaats als regio maar met een percentage van 52% lag dit een stuk lager dan in het najaar van 2017.  De regio Zaanstreek-Waterland had het laagste percentage. 

Bekijk de vacaturepeiling najaar 2018

Over de vacaturepeiling

De vacaturepeiling wordt afgenomen bij de zorgorganisaties in Amsterdam en Diemen, Zaanstreek- Waterland, Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Van de 114 benaderde organisaties, leverden 79 organisaties gegevens aan. De peiling functioneert als een ‘thermometer’ voor de arbeidsmarktsituatie. Voorheen (al vanaf 1998 ) vond vanuit SIGRA en VBZ elk half jaar een vacaturepeiling plaats, dit jaar voor het eerst samen. De vacaturepeiling is daarbij vernieuwd, zo is de focus gelegd op zorg- en welzijnspersoneel tot en met wo-niveau, en wordt er onderscheid gemaakt in kwalificatieniveaus.

Krapte op de arbeidsmarkt blijft; resultaten vacaturepeiling SIGRA en VBZ najaar 2018 | ZWPlus

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.