Netwerk verpleegkundig specialist en physician assistants in Noord-Holland Noord

08-04-22
netwerk

De verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistants (PA) zijn als partners in de zorg niet meer weg te denken uit het Nederlandse zorglandschap. Zij zijn onmisbare schakels in de realisatie van goede en toegankelijke zorg.  Sinds januari 2019 is er het VS/PA netwerk ouderenzorg NHN. In dit bericht vertellen we je meer over dit netwerk. 

VS/PA netwerk ouderenzorg NHN
Er is een grote groep verpleegkundig specialist en physician assistants werkzaam in het medisch domein als mede- of hoofdbehandelaar.  Zowel in de klinische als de poliklinische setting in de tweedelijnszorg, als in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg bewegen zij met elkaar mee in het steeds veranderende zorglandschap. Zij focussen zich op innovatie zorg en werken samen.

Sinds januari 2019 hebben een aantal verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA), die in de ouderenzorg werken, zich verbonden aan het VS/PA netwerk ouderenzorg NHN. In dit netwerk werken we aan regionale- & organisatie-overstijgende samenwerking. We verbinden en werken samen aan innovatie. Ook worden er kennisavonden gegeven voor en door verpleegkundige specialisten.

Waar staat het netwerk voor?
Het netwerk verpleegkundig specialisten en physician assistants staat voor een optimale onderlinge samenwerking van goed opgeleide professionals die het potentieel van zowel het lichamelijk- als geestelijk functioneren, van de kwetsbaar en ouder wordende mens kunnen vergroten. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan deze ouderen. Dat doen zij om de ouderen een zo best mogelijke kwaliteit van leven te geven ongeacht waar de ouderen verblijven. Samen zetten zij zich in voor hoogwaardige kwaliteit van het medisch handelen en een optimale positie als verpleegkundig specialist en physician assistant in de ouderenzorg. Zij doen hun werk vooral autonoom; als zelfstandige- of regiebehandelaar. Hierin werken zij samen met de specialist ouderengeneeskunde en/of huisarts. Dat heeft betrekking op niet-complexe zorg en bij complexe zorg.

Neem voor meer informatie over het netwerk contact op met Monique Deutekom (m.deutekom@wzgsamen.nl)