SectorplanPlus, een update

19-03-18
ZWplus - SectorplanPlus

Werkgeversorganisatie SIGRA ontving eind vorig jaar 115 aanvragen voor het tijdvak 1 van SectorplanPlus. Deze zijn in januari en februari dit jaar beoordeeld en mogelijk bijgesteld aan de hand van criteria in het Programma van Eisen, dat werd opgesteld om het SectorplanPlus op een juiste wijze uit te kunnen voeren. De 100 organisaties die uit onze regio voldoen aan de criteria, ontvangen een brief met verdere informatie. Tijdvak 2 kondigt zich ook al aan. Zet u de datum 1 mei 2018 alvast in uw agenda?

Ophoging van de beschikbare middelen

Er werden massaal subsidie-aanvragen ingediend voor tijdvak 1, zodanig dat de Minister van VWS het oorspronkelijk toegezegde budget van € 30 mln heeft opgehoogd naar € 80 mln. 

Voortgang aanvragen tijdvak 1

RegioCoöp, die namens de 14 regionale werkgeversorganisaties optreedt als hoofdaanvrager voor dit plan, heeft van het Ministerie van VWS akkoord verkregen op de wijze waarop de verdeling van € 80 mln en daarmee de gereserveerde subsidiebedragen per arbeidsorganisatie tot stand is gekomen. Het gaat dan om subsidie voor de uitvoering van subsidiabele scholingsactiviteiten gestart tussen 24 augustus 2017 en 1 mei 2018. De betreffende organisaties ontvangen een specificatie hiervan.   

Vooruitblik tijdvak 2

1 mei 2018 zal het 2e tijdvak worden opengesteld. Tot 15 juni 2018 kunt uw aanvragen voor het 2e tijdvak indienen. Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitteraccount van SectorplanPlus (@sectorplanplus) in de gaten. 

Uitbetaling Sectorplannen

De voorloper van SectorplanPlus, de Sectorplannen, worden op dit moment afgerond. Eind maart vindt de eindbetaling plaats. 

Meer informatie en/of vragen

Met vragen kunt u terecht bij de volgende ZWplus medewerkers Max Holtes, Sacha Bakker of Nefide Keskin-Karaaslan