Stijging van zorg-en welzijnsvacatures: resultaten vacaturepeiling SIGRA en VBZ najaar 2017

16-01-18
Vacaturepeiling najaar 2017 - SIGRA

In totaal deden 56 zorg-en welzijnsorganisaties mee met de vacaturepeiling voor het werkgebied SIGRA en VBZ. Zij melden in totaal 990 vacatures waarvan 57% al moeilijk vervulbaar werd aangemerkt. Wederom ‘kampt’ de VVT met de hoogste vacaturegraad en heeft ook relatief de meeste moeilijk vervulbare vacatures, vooral in Amsterdam en Amstelland en Meerlanden.

In absolute aantallen zijn de meeste vacatures op mbo-niveau 3 en 4 (verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en agogen). Verder is er ook gekeken naar welke moeilijk vervulbare functies  genoemd zijn door de jaren heen. Hierbij werden met name de functies voor gespecialiseerde verpleegkundigen, verpleegkundige niveau 4/6, verzorgende IG en begeleiders (ambulant, persoonlijk). Opvallend is ook dat er meerdere sectoren (VVT, GGZ, GHZ) moeite hebben met het vinden van een GZ-psycholoog.

In de peiling is ook gekeken naar regionale verschillen tussen de vacaturegraden in de VVT. In de regio Amsterdam en Diemen en Amstelland en Meerlanden werd het hoogste percentage in moeilijk vervulbare vacatures in de VVT branche gemeten. Hierbij had de regio Zaanstreek-Waterland het laagste percentage. 

Bekijk de Vacaturepeiling najaar 2017

Over de vacaturepeiling

De vacaturepeiling wordt afgenomen bij de zorgorganisaties in Amsterdam en Diemen, Zaanstreek- Waterland, Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Van de 100 benaderde organisaties, leverden 56 organisaties gegevens aan. De peiling functioneert als een ‘thermometer’ voor de arbeidsmarktsituatie. Voorheen (al vanaf 1998 ) vond vanuit SIGRA en VBZ elk half jaar een vacaturepeiling plaats, dit jaar voor het eerst samen. De vacaturepeiling is daarbij vernieuwd, zo is de focus gelegd op zorg- en welzijnspersoneel tot en met hbo+-niveau, en wordt er onderscheid gemaakt in kwalificatieniveaus.