Transitiemiddelen Noord Holland Noord: dit zijn de projecten

04-02-22

De transitiemiddelen om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen versnellen zijn vanaf 2018 door het ministerie van VWS beschikbaar gesteld. Het is een ontwikkelbudget dat zorgkantoren inzetten om knelpunten op het gebied van personeel, technologie en vastgoed op te lossen. Voor de samenwerkingen uit de transitiemiddelen zijn diverse projectleiders actief aan het werk. In alle projecten zit een wereld van ambities, drijfveren en resultaten waar Noord-Holland Noord trots op mag zijn. In dit nieuwsbericht vind je een overzicht van verschillende projecten die zijn voortgekomen uit de transitiemiddelen Noord Holland-Noord. 

 1. Instroom. 
  Onder de pijler instroom vallen de volgende projecten:

  Wervingscampagne Texel
  Gezondheidszorg (GZ) psychologen: opleiden, boeien en binden
  Fieldlab, een nieuwe opleiding voor verzorgenden in de dementiezorg
  Wijkleerbedrijf Den Helder
  WelSlagen Den Helder
  Personeelsoptimalisatie middels planning

  Meer details over deze projecten lees je in het document 'Projecten pijler instroom'

 1. Behoud
  Onder de pijler behoud vallen de volgende projecten:

  Specialisten Ouderengeneeskunde: boeien en binden
  Leren is Werken & Werken is Leren Noord-Holland Noord
  Zorg Academy West-Friesland – inventarisatie / Zorg Academy West-Friesland 2020 – uitvoering
  Vitaliteit & werkplezier

  Meer details over deze projecten lees je in het document 'Projecten pijler behoud'

 1. Arbeidsbesparing / Innovatie
  Onder deze pijler horen de volgende projecten:

  ICT-tafel Noord-Holland Noord
  Toolkit technologie
  Onderzoek mogelijkheden van beschikbare data
  Sociale benadering
  Digitale vaardigheden
  Selectietraject eTRS NH Noord
  Ondersteuning RSO vorming Noord-Holland Noord

  Meer details over deze projecten lees je in het document 'Projecten pijler Arbeidsbesparing / Innovatie'

 1. Ketensamenwerking
  Onder deze pijler horen de volgende projecten:

  Doorontwikkeling triage: cliëntstromen acute zorgketen Noord-Holland-Noord
  Betere samenwerking dementiezorg in de regio
  De verpleegkundig specialist als regiebehandelaar
  Verpleegkundig specialisten als spil in de ouderenzorg
  ANW-Zorg Kop

  Meer details over deze projecten lees je in het document 'Projecten pijler Ketensamenwerking'

Meer over de transitiemiddelen
Regionale zorgaanbieders en zorgkantoren versterken de regionale samenwerking en werken in verschillende projecten samen aan verbetering. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt van betrokken partijen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en daarbij van elkaar te leren. De juiste zorg op de juiste plek is het uitgangspunt om invulling te geven aan de transitiemiddelen in de regio Noord-Holland Noord. Lees meer hierover in het koersdocument.