Veelbelovende eerste masterclass Duurzame Inzetbaarheid

07-06-18
SIGRA - Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Op 22 mei was de eerste van in totaal 5 bijeenkomsten van de masterclass Duurzame Inzetbaarheid. Zorginstellingen hebben via een peiling in januari aangegeven dat Duurzame Inzetbaarheid hoger op de agenda moet komen. Deze bijeenkomst is één van de acties die SIGRA in samenwerking met Bewegen Werkt organiseert voortkomend uit de peiling.  

Gedegen aanpak

In de masterclass Duurzame Inzetbaarheid wordt geleerd hoe vorm te geven aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en hoe managers te overtuigen dat naast instroom van personeel ook behoud echt noodzakelijk is. Dat kan niet zonder een gedegen aanpak en een financiële investering. Via de 7 stappen methodiek gaan de deelnemers de komende periode aan de slag met het vormgeven van dit beleid.

Twee voor twaalf

De opkomst was hoog. Waar ingezet was op een groep van 10 deelnemers, kwamen uiteindelijk 14 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor HRM binnen de VVT, Gehandicaptenzorg en de GGZ. In de eerste bijeenkomst vertellen de deelnemers over hun ervaringen met het thema tot dusver. Amsta en Philadelphia lopen voorop en de overige instellingen beseffen dat het 2 voor twaalf is en willen zich via de masterclass verder ontwikkelen en tot actie komen. Er is direct veel energie rond het thema en er zijn veel vragen om te bespreken.   

Invloed uitoefenen

De theorie gaat meteen leven door praktische oefeningen zoals een check op hoe vitaal je organisatie is en het doen van een stakeholderanalyse om te zien welke actoren een rol spelen en hoeveel macht zij eigenlijk hebben in het geheel. Dus wie heb je nodig om invloed uit te kunnen oefenen? Ook wordt kort stil gestaan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van de ESF-regeling waarin een zorgorganisatie maximaal € 12.500 subsidie kan ontvangen voor intern duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Persoonlijke feedback

De deelnemers gaan enthousiast aan de slag en het delen van ervaringen geeft inspiratie voor de eigen situatie. Er wordt een begin gemaakt met het uitwerken van een startnotitie. Hieraan kunnen de deelnemers in de tijd tot de volgende sessie verder werken en ze ontvangen persoonlijke feedback als ze hun uitwerking delen met de trainer. De bijeenkomst wordt afgesloten met een evaluatie en de trainer checkt welke onderwerpen gewenst zijn om terug te laten komen in de volgende sessies. Er is veel behoefte aan de onderwerpen ‘sterke kanten’, ‘omgaan met werkdruk’ en ‘DI bij zelfsturing’. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 12 juni.

De deelnemende organisaties aan de masterclass DI zijn: Amsta, Amstelring, Evean, GGZ inGeest, Philadelphia, Vegro, ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgcirkel