Verslag SIGRA netwerksessie & masterclass voor HR- en communicatieprofessionals

24-06-19

Op dinsdag 4 juni 2019 verwelkomde SIGRA 50 HR- en communicatieprofessionals bij de Stoomhal in Wormer voor de netwerksessie over het ‘Regionaal Contactpunt’ en de masterclass ‘Creatief & innovatief denken’ met de focus op arbeidsmarktcommunicatie.

Netwerksessie Regionaal contactpunt

In het voorprogramma stonden we met HR professionals stil bij de ontwikkelingen rondom het Regionaal Contactpunt. Het contactpunt wordt uitgevoerd door SIGRA en is opgericht sinds de lancering van de landelijke publiekscampagne IK ZORG. Het contactpunt spreekt geïnteresseerden n.a.v. de campagne (verder kandidaten genoemd), verwijst en verbindt direct waar mogelijk en bekend. Ruim ¾ van de kandidaten blijkt zij-instromer of herintreder te zijn. Daarom wordt het meest verwezen naar Sterk in je Werk, waarin kandidaten kosteloos loopbaanbegeleiding kunnen krijgen. In het traject oriënteren kandidaten zich op welke beroep mogelijk geschikt voor hen is en welke stappen hiervoor nodig zijn (klik hier voor meer informatie). Het grootste gedeelte van de netwerksessie stonden we stil bij het bespreken van een sterkere verbinding tussen het Regionaal Contactpunt en SIGRA-leden. De resultaten en afspraken die hieruit zijn gekomen, worden op een later moment gedeeld met de contactpersonen van elk SIGRA-lid voor het contactpunt.

Masterclass ‘Creatief & innovatief denken’ – De Rijmfabriek

Vervolgens bracht Rachel Janssen van De Rijmfabriek met veel interactie de aanwezigen de beginselen bij van creatief denken toegepast op arbeidsmarkcommunicatie, specifiek voor behoud en (zij-)instroom. Ze illustreerde dat de automatische patronen in je hersenen je vrije geest belemmeren, wat creativiteit in de weg staat. De stoelen in de zaal werden verschoven en in groepjes werkte men aan een opdracht waar we na 5 minuten 300 ideeën hadden om ‘de verborgen verhalen die je nooit hoort uit de sector Zorg en Welzijn in de media te krijgen’. Het illustreerde dat je met een aantal spelregels en een specifieke denktechniek naar een creatieve mindset kunt switchen. We stonden ‘aan’! Dit werd doorgetrokken naar verder groepswerk, waar we een andere techniek toepasten op diverse vraagstellingen. Uiteindelijke werden er drie fantastische ideeën gepitched op het podium, zie onderaan dit verslag. Het was een middag met veel energie, waarvan SIGRA hoopt dat de creativiteit binnen de eigen organisaties verder ontspruit.

Aanbod SIGRA: tweedaagse verdiepingstraining

Ben je getriggerd door deze Masterclass en wil je een verdieping in Creatief en innovatief denken om het volledig in je werk(wijze) te kunnen integreren, dan heeft SIGRA een mooi aanbod. Wij bieden onze leden voordeel bij het afnemen van een tweedaagse training van Rachel Janssen van De Rijmfabriek. Hier vind je het aanbod. Heb je interesse en/of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar Sanne Janssen, Beleidsmedewerker Beeldvorming & Beroepsoriëntatie  sjanssen@sigra.nl .

Pitch van creatieve ideeën voor behoud en bevorderen (zij-)instroom

Onderstaande vraagstellingen leidden door middel van de techniek ‘personificatie’ tot de volgende leuke en interessante pitches:

Behoud Bedenk 10 toffe vlog-ideeën om werken in Zorg & Welzijn weer te geven, met een verhaal waarmee heel Nederland geraakt wordt en iedereen het massaal online gaat delen.

  • Make a Change. In een reeks van vlogs lopen verschillende bekende Nederlanders, advocaten, maar ook bijvoorbeeld de plaatselijke bakker mee met zorg  of welzijnsprofessional! Dat laat zien dat ook voor die hen zorg en welzijn een boeiend en leuk vak is om voor te werken. En het zijn weer andere ogen die naar de zorg kijken. De werkgroep heeft vervolgens bedacht dat door sponsors te vragen die dan in beeld komen, het geld te bijeen te krijgen om weer de vlogs te ontwikkelen.

Zij-instroom Het UWV organiseert een banenmarkt en je bent uitgenodigd om je als werkgever te presenteren aan de doelgroep zij-instromers. Bedenk originele manieren om in gesprek te gaan met de zij-instromers zodat ze razend enthousiast worden om bij jou te werken.

  • UWV Banenmarkt Daten = Weten. Op de banenmarkt gaan werkzoekenden in gesprek met de cliënten en patiënten van de zorg- en welzijnsorganisaties. Verschillende settingen worden gecreëerd waar direct en persoonlijk contact kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld een setting over psychiatrische problemen.  Zo krijgen de werkzoekende een realistisch beeld over werken voor de sector zorg en welzijn en ervaren ze hoe divers het vak is. En ook kunnen de cliënten aanvoelen of de kandidaat geschikt is!

Instroom Met welke verrassende online content kunnen we jongeren (14-18 jaar) laten zien hoe gaaf werken in Zorg en Welzijn is.

  • De game: Health Hero’s. Online kunnen jongeren een game spelen als ‘zorgsuperhero’. Health Hero’s is een super snel, leerzaam en competitieve game. Op verschillende fictieve eilanden beantwoorden de spelers vragen over aspecten van de zorg. Elk eiland schetst een bepaalde zorg/welzijnsberoep. Uiteindelijk speel je alle levels uit en kan je als speler bepalen welk eiland je het leukst vond. Door het doorklikken vinden de spelers informatie over opleidingen, over vacatures en hoe te solliciteren of in gesprek te gaan met een organisatie. Een game ontwikkelen is vrij duur. Dus de groep had ook nog bedacht om hiervoor een hackathon te organiseren en investeerders te zoeken. En door grote game-experts het spel laten spelen maak je het nog bekender bij de doelgroep!