Programmalijnen

De ZWplus-leden buigen zich met elkaar en andere spelers in zorg en welzijn en stakeholders over actuele vraagstukken en aandachtspunten op het gebied van arbeidsmarkt. Dat gaat via de volgende programmalijnen:

 

Regionale middelen VVT

De transitiemiddelen om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen versnellen zijn vanaf 2018 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar gesteld. De zorgkantoren hebben besloten om de succesvolle inzet van de door VWS beschikbaar gestelde middelen te continueren. Dit keer direct bekostigd vanuit een korting op de budgetten van de regionale WLZ aanbieders. Er is door de organisaties gekozen voor het opschalen van een aantal succesvolle transitieprojecten in 5 programmalijnen:

  • Regionaal Samenwerkingsorganisaties
  • LWWL doorontwikkeling, gezamenlijk opleiden in de regio
  • Technologie
  • Behandeldeskundigheid
  • Netwerkvorming verschuiving zorg naar welzijn. 

Lees meer over de transitieprojecten in het online magazine 'Regionale koers transitiemiddelen Noord-Holland Noord'.