Resultaten samenwerking programma Arbeidsmarkt & Onderwijs

Extra opleidingsplaatsen
In het convenant Toekomstbestendig opleiden in Noord-Holland Noord is tot doel gesteld dat er minimaal 250 extra opleidingsplaatsen worden gerealiseerd in de regio binnen 3 jaar. Op dit moment is al 73% van deze doelstelling behaald. 

Kracht on Tour
In samenwerking met het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) organiseren zorg- en welzijnsaanbieders elk jaar Kracht on Tour in Noord-Holland Noord. Doel is vrouwen bewust maken van hun talenten, het belang van economische en financiële zelfstandigheid en bijdragen aan concrete stappen op de arbeidsmarkt.

Inspiratiedagen Sterk In Je Werk
Naast individuele begeleiding vanuit Sterk In Je Werk worden in de regio 2x per jaar inspiratiedagen georganiseerd samen met het UWV. Ook worden er Inspiratiedagen bij individuele werkgevers georganiseerd voor de eigen medewerkers. 

Voortgang Wijkleercentrum
In het Wijkleercentrum in Avenhorn wordt de opleiding ‘helpende zorg & welzijn (niveau 2) gegeven. Studenten lopen stage in de wijk en leren in de praktijk (kwetsbare) inwoners te ondersteunen. Na 1,5 jaar draait het wijkleercentrum met succes: Er is een intensieve samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders, (kwetsbare) inwoners voelen zich ondersteund en studenten zijn enthousiast over deze manier van opleiden. In september is een nieuwe lichting leerlingen gestart.

Uitwisselingsstages
In augustus 2019 heeft een aantal organisaties uit verschillende deelsectoren de mogelijkheden van uitwisselingsstages besproken en in oktober gaan deze organisaties concrete afspraken maken over de uitvoering van deze stages. Doel van de uitwisseling is het breder opleiden van leerling verpleegkundigen (BBL) door het organiseren van een externe stage binnen een geheel andere deelsector. 

De Kop Werkt!
De Kop Werkt! Is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland Noord (Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen) en de provincie Noord-Holland. Er zijn vier speerpuntsectoren benoemd, waarop extra ingezet wordt: Toerisme, Agribusiness, Techniek en Zorg & Welzijn. De extra inzet levert een bijdrage aan aanpakken van de arbeidsmarkttekorten in de regio en de toekomstbestendigheid van Noord-Holland Noord  in het algemeen. De ‘leasons learned’ kunnen doorvertaald worden naar de bredere regionale context. Hiermee wordt ook aansluiting gezocht bij RAAT.

Weten wat er nog meer gebeurt in de regio NHN? Bekijk alle projecten.