Sterk in je werk

Sinds 2017 heeft het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk’ mogelijk te maken. FNV Zorg & Welzijn ondersteunt het initiatief. CNV Zorg & Welzijn is verantwoordelijke voor de uitvoering van dit project in samenwerking met RegioPlus. SIGRA/ZWplus coördineert de uitvoering en voortgang in de regio Groot-Amsterdam, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

Het loopbaantraject 'Sterk in je werk’is er voor iedere medewerker die zichzelf kwetsbaar vindt op de arbeidsmarkt, minimaal 2 jaar niet meer iets aan zijn of haar loopbaan heeft gedaan en wil (blijven) werken in de zorg en welzijn. Kwetsbare medewerkers kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn die op MBO niveau 2 werken. Door de hervormingen in de zorg kunnen zij overtallig raken. Verder kunnen medewerkers die een fysiek beroep uitoefenen en aan fysieke klachten lijden, kwetsbaar worden doordat zij hun werk niet meer kunnen verrichten. Voor deze medewerkers is gratis loopbaanadvies beschikbaar!

Kijk voor meer informatie op www.sterkinjewerk.nl.  

Hoe ziet een traject van Sterk in je werk eruit?

Door middel van 2 tot 3 gesprekken wordt onder andere in gegaan op het maken van een talententest, het vinden van een goede cursus of opleiding en het verbeteren van (sollicitatie)vaardigheden. De kandidaten worden begeleid door ervaren loopbaancoaches. Voor de regio Noord-Holland-Noord wordt dit gedaan door Enroute.

Inspiratiedagen

Naast de individuele trajecten worden er in de regio ook zogenaamde Inspiratiedagen georganiseerd in samenwerking met het UWV en/of de gemeente. Een inspiratiedag geeft een andere draai aan het reguliere aanbod van Sterk in je werk. In plaats van 2 tot 3 gesprekken, volgen de deelnemers in één dag 4 workshops en gaan ze het gesprek aan met potentiële werkgevers op een informatie- en banenmarkt.

In 2018 wordt er meer ingezet op de inspiratiedagen bij zorgorganisaties zelf. Mocht je als werkgever geïnteresseerd zijn in een inspiratiedag voor je medewerkers neem dan contact op via sterkinjewerk@sigra.nl en informeer wat de mogelijkheden zijn.