Sterk in je werk

Sinds 2017 heeft het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk’ mogelijk te maken. FNV Zorg & Welzijn ondersteunt het initiatief. CNV Zorg & Welzijn is verantwoordelijke voor de uitvoering van dit project in samenwerking met RegioPlus. Sigra/ZWplus coördineert de uitvoering en voortgang in de regio Groot-Amsterdam, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

Het loopbaantraject 'Sterk in je werk’is er voor iedere medewerker die zichzelf kwetsbaar vindt op de arbeidsmarkt, minimaal 1 jaar niet meer iets aan zijn of haar loopbaan heeft gedaan en wil (blijven) werken in de zorg en welzijn. Kwetsbare medewerkers kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn die op MBO niveau 2 werken. Door de hervormingen in de zorg kunnen zij overtallig raken. Verder kunnen medewerkers die een fysiek beroep uitoefenen en aan fysieke klachten lijden, kwetsbaar worden doordat zij hun werk niet meer kunnen verrichten. Voor deze medewerkers is gratis loopbaanadvies beschikbaar!

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven op www.sterkinjewerk.nl.  
Let op: je kan slechts 1 keer per jaar mee doen aan een Sterk in je werk traject.

Hoe ziet een traject van Sterk in je werk eruit?

Door middel van 2 tot 3 gesprekken wordt onder andere in gegaan op het maken van een talententest, het vinden van een goede cursus of opleiding en het verbeteren van (sollicitatie)vaardigheden. De kandidaten worden begeleid door ervaren loopbaancoaches. Voor de regio Noord-Holland-Noord wordt dit gedaan door Enroute.

Inspiratiedagen

Naast de individuele trajecten worden er sinds eind 2017 in de regio ook zogenaamde Inspiratiedagen georganiseerd in samenwerking met het UWV en/of de gemeente. Inspiratiedagen richten zich op zij-instromers. Een inspiratiedag geeft een andere draai aan het reguliere aanbod van Sterk in je werk. In plaats van 2 tot 3 gesprekken, volgen de deelnemers in één dag 4 workshops en gaan ze het gesprek aan met potentiële werkgevers op een informatie- en banenmarkt.

Kosteloze 'Sterk in je Werk-dag' in samenwerking met ZWplus-leden

Naast inspiratiedagen voor zij-instromers en het reguliere individuele traject organiseert ZWplus/SIGRA Sterk in je Werk dagen voor medewerkers in zorg & welzijn. Hiervoor zoeken we graag de samenwerking op met onze leden. De focus ligt op mobiliteit, vitaliteit, werkgeluk en werkdruk. In overleg organiseren we kosteloos een op maat gemaakt dagdeel vanuit het perspectief van de medewerkers: een ’Sterk in je Werk Dag’ met workshops die voor uw medewerkers relevant zijn. Bent u als lid geïnteresseerd in een ‘Sterk in je Werk dag’? Neem dan contact op via sterkinjewerk@sigra.nl.