Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Doelstelling

Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren en tijdig in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de sector en op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn werkt ZWplus aan proactief, werkveld overstijgend arbeidsmarktbeleid. Het beleid is gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende en steeds beter gekwalificeerd personeel. ZWplus heeft hierbij een organisatieoverstijgende aanpak. De output van de werkgroep Strategisch arbeidsmarktbeleid wordt verbonden met de werkgroepen opleiden, mobiliteit en beeldvorming en imago.

Activiteiten

- Het vormen van een regionaal beeld van hoe de vraag en het aanbod van personeel op verschillende functieniveau zich ontwikkelt en hierdoor zicht te krijgen op de te verwachten fricties tussen aanbod en vraag.
- Het opleveren van minimaal 1 regionaal arbeidsmarktonderzoek, waarbij er een vertaling is gemaakt van landelijk onderzoek naar de regio met doorkijk naar de toekomst.
- Het delen van deze regionale arbeidsmarktanalyse met de leden
- Het zoeken naar verbinding met de andere programmalijnen