Zorgpact

Betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Dat is het doel van het Zorgpact.

Op 25 februari jl. vond een eerste bijeenkomst plaats over het regionale ZorgPact Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Vertegenwoordigers uit de Triple Helix – onderwijs, zorg en overheid – bogen zich over de vraag: hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat onderwijs en praktijk nog beter op elkaar aansluiten? Sinds februari is veel gebeurd. Zoveel dat er op 9 juni a.s. een regionaal Zorgpact gesloten kan worden.

Meer informatie over het Zorgpact