Over ZWplus

ZWplus is het samenwerkingsverband van 23 organisaties in zorg en welzijn in de regio Noord-Holland Noord. Ze werken samen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. ZWplus draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. ZWplus is sinds 1 januari 2016 als zelfstandig cluster aangesloten bij Sigra.

De komende jaren neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. De zorgaanbieders in Noord-Holland Noord willen voorkomen dat dit tot grote knelpunten in de zorgverlening gaat leiden. Door middel van samenwerking tussen alle zorgaanbieders wordt gewerkt aan oplossing(srichting)en die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt.  

Hier vindt u een overzicht van alle leden van ZWplus.

Doelstelling ZWplus

De instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities.

Vacatures

Vacatures van de leden van ZWplus vindt u op www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl (voorheen werkindezorg.nl). Deze website biedt vacatures op het gebied van zorg en welzijn in de gehele regio Noord-Holland Noord, Groot-Amsterdam en Zaanstreek-Waterland.

Sigra

ZWplus is sinds 1 januari 2016 onderdeel van Sigra, het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken op het gebied van zorg en welzijn in de regio’s Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. In Sigra zijn ruim 100 organisatie verenigd, met samen ruim 130.000 medewerkers. Thema’s waarop in Sigra-verband wordt samengewerkt: arbeidsmarkt en onderwijs, integrale gezondheidszorg en ICT, innovatie en e-health.

Kijk op www.sigra.nl voor meer informatie over Sigra